برنج طارم هاشمی 5 کیلویی 111

 

برنج طارم هاشمی درجه 1(کیسه 5 کیلویی) 111

 

خواص محصول

 

خواب آور است و خواب را نیکو می کند

تشنگی را رفع می کند

اسهال صفراوی را تسکین می دهد 

برای درد و زخم روده ها و اسهال خونی و احتقان رحم و امراض کلیه و مثانه نافع است.

 دارای ویتامین B1, B2,B3, B5, B6 می باشد.

برنج پخته برای پیچش شکم و بیماری کبدی مفید است.