بلغور جو دو سر111

18.500 تومان

 

 

بلغور جو دوسر 111

 

  خواص محصول:

  1. کاهش وزن
  2.  مبارزه با سرطان
  3.  کاهش قند خـون
  4. کاهـش فشـار خــون
  5.  کاهـش کلستــرول خــون
  6.  رفع مشکلات پـوستی   
  7.  تقویت سیستم دفاعی بدن
  8. درمان یبوست و جلوگیری از هموروئید