دمنوش به و زعفران111

30000 تومان

دمنوش به و زعفران111

 

ترکیبات:

میوه به،زعفران

 

خواص: 

1.تقویت قلب و معده و کبد و درمان زخم معده
2.آرامش اعصاب و شادی آور
3.رفع بو ی بد دهان
4.درمان سرماخوردگی
5.کمک به هضم غذا